רפובליקת בנענע    הפרולטריון  אתיקה בין מינית - סדרת מאמרים

אתיקה בין מינית - סדרת מאמרים
סדרת הרצאות מאת אריאל צׁבל

מושגי יסוד באתיקה בין מינית
מהו "מעמד מוסרי" והאם לחיות יש מעמד שכזה?
על הבסיס הפילוסופי והמוסרי לצמחונות.

תעשיות החי - ניצול מתועש
כלכלה, גנטיקה וניצול במשקים המתועשים
ביות ושליטה גנטית
ההיסטוריה של ביות החיות, שינוי פרופורציות הגוף והתמוטטות החיות
מדעי האדם – לאחר ביקורת הספשיסיזם
מהו ספישיסיזם, המרחב בין בין "טבע" ל"תרבות" וההכרה בחיה כסובייקט
בשר כסמל לשליטה בטבע
ה"אודיסיאה" כטקסט מייצג של תרבות המערב
התנועה לשחרור בעלי חיים בדור האחרון
מ"האם הם יכולים לסבול?" ועד החרם הצמחוני של ימינו
הדיאלקטיקה של מושג הרווחה
רווחת בעלי חיים – תפיסות שונות בתחום ההגנה והשחרור של בעלי החיים, מהן המצדדות בחיות ומהן הפוגעות בהן.