רפובליקת בנענע

הרב והסוסים
"ורחמיו על כל מעשיו" (14)
מאת:יעל שמש 15:43 25-9-2006
הסיפור הבא התפרסם בספרו של ד"ר א` שושן, בעלי חיים בספרות ישראל: בין יהודי לבהמתו, רחובות תשל"א, עמ` 328:

ר` וולוולה והסוסים:

הצדיק ר` וולוולה מזבריז נסע בעגלה והעגלון מזרז את הסוסים בצליפת השוט המכאיב. נכמרו רחמי הצדיק על הסוסים ואמר לעגלון: אנא! אל תכה את הסוסים. רחמנות! צער בעלי חיים! כשטען העגלון שכוונתו לגרש את הזבובים המציקים לסוסים, נתן לו הצדיק את מטפחתו, שבעזרתה יגרש את הזבובים.


קישורים נוספים: