רפובליקת בנענע

שני ציטוטים מהתלמוד
"ורחמיו על כל מעשיו" (9)
מאת:יעל שמש 15:43 25-9-2006
שתי ציטטות מהתלמוד, שניתן למצוא בהן את ההנחה, שאדם ניכר גם בצלחתו, ובוודאי במשלח ידו - פגיעה בבעלי חיים מלמדת על אופיו של האדם באופן כללי.

סנהדרין צד, ע"ב: "אמר רבי יוחנן מאי דכתיב 'מארת ה' בבית רשע ונוה צדיקים יברך' (מש' ג, 33). 'מארת ה' בברית רשע' – זה פקח בן רמליהו, שהיה אוכל ארבעים סאה גוזלות בקינוח סעודה. 'ונוה צדיקים יברך' – זה חזקיה מלך יהודה, שהיה אוכל ליטרא ירק בסעודה".

קידושין פ"ב, ע"א: "כשר שבטבחים (=שוחטים) שותפו של עמלק" (עמלק, מסמל, כידוע, עם אכזרי במיוחד).


קישורים נוספים: