רפובליקת בנענע

השם יעזור
כל כך הרבה אני חושבת עליכם
מאת:bonbonyetta13:51 2-9-2006
השיר הזה "נולד" היום, ואני כותבת אותו ישירות לפורום, כי הוא מוקדש לכם.
כן, לכם, לכל אחד ואחד מאתנו, שלא ולו לרגע נשכח אותם .....


25.11.2005


"השם יעזור"

כל כך הרבה אני חושבת עליכם,
גורי קופים מקסימים,
קטנים מפוחדים עד כאב בודדים,
חופש יותר לא יודעים,
בכלובים קטנים מסודרים וקרים.

עוד מעט, תוך ימים ספורים,
מתחילים ניסויים ומסכת יסורים,
במקום בו "שומרים מצוות"(?!)
במקום בו רוכשים "חינוך" ודעות,
מקום בו מקבלים מענקים ותרומה,
במקום שגם אין יותר רחמים וחמלה.

מקום שאמור להיות נאור,
עבורכם חשוך וללא אור,
מכון חקר מח בר אילן,
מקום שאטימות וצביעות בחרו להן כמשכן.

"שהשם יעזור"....לכם ו- גם להם,
כי מצוות לא מקיימים רק מתי שרוצים,
או לפי אינטרסים כספיים ואחרים,
אלא לפי מידת הצדק והרחמים,
וש "השם יעזור" למי שזאת לא מבינים ורואים...קישורים נוספים: