רפובליקת בנענע

דאגה לתרנגולים גם בשואה
"ורחמיו על כל מעשיו" (4)
מאת:ד``ר יעל שמש22:2 3-5-2005
הג"ר וייסמנדל זצ"ל, בספרו "מן המיצר", מתאר את דאגותיו של ר´ אייזיק רוזנצוויג, בשעה של מצוקה אישית ואיום קיומי מאוד קשים לו ולמשפחתו:

"ועמד אותו העני המתפרנס מגידול תרנגולים, תלמיד חכם מובהק ומפורסם, מו"ה אייזיק רוזנצווייג הי"ד, וצעק והתחנן מחלון רכבת הרצח אל מכירו, אשר צחקו צחוק גדול וירקו בפניו, כי איכה יבינו המה הנוצרים הרחמנים את בקשת היהודי האכזר הזה, אשר אשתו וילדיו הקטנים סובבהו, ומבקש את נוגשיו בתחינה ובבקשה לאמור: ´לכו לביתי ותנו מים ומזון לתרנגולים. כי לא אכלו ולא שתו זה יום שלם´ עד שראה ר´ אייזיק ז"ל את חבירו מו"ה משה יודא צילץ הי"ד, אשר באותה שעה נשאר עוד חוץ לגזירה, עומד מרחוק. וצעק אליו בקול גדול: צער בעלי חיים דאורייתא, תנו מים ומזון לתרנגולים!"קישורים נוספים: