רפובליקת בנענע

על צמחונות והרעב בעולם
כיצד הצמחונות יכולה לפתור את בעיית הרעב בעולם
מאת:אמנונימוס י.22:35 9-3-2004
על מנת לגדל מזון מהחי לאדם אחד, נדרש בין פי 10 ל 20 שטח אדמה לעומת מזון צמחי באיכות עדיפה. כמות המחם הדרושה היא בין פי מאה למאתיים.

כ 95% מכמות הסויה בעולם משמשת למאכל בעלי-חיים. עוד כ 3.5% לתעשייה ורק 1.5% משמשים למאכל אדם.

רובן של הפרות המגודלות למאכל עבור העולם המערבי מגודל באישורים מוכי רעב בעולם השלישי. מובן שיש צורך גם להאכיל פרות אלה. כך נוצר מצב ששטחים עצומים משמשים לגידול אוכל לפרות שנאכלות במערב, בשעה שתושבי אותו איזור סובלים מחרפת רעב.

מזון מהחי לא רק משתמש במשאבים רבים אלא גם מכלה אותם. מדובר באחת התעשיות המזהמות ביותר שאחראית לזיהום מקורות מים, קרקע ואוויר, כולל חלק לא מבוטל באפקט החממה.

המרעה המוגבר יוצר סחף קרקע שהופך שטחי ענק לבלתי ראויים לשימוש חקלאי. איזורים נרחבים סובלים ממדבור מואץ המביא חרפת רעב על אוכלוסיות שלמות.

שטחים נרחבים של יערות-עד מפונים (לרוב בשריפה שגם משחררת גזי חממה) לטובת שטחי מרעה. הפרשות הפרות מזהמות את הקרקע והיא הופכת חסרת שימוש תוך כשמונה שנים שלאחריהן מפונים עוד יערות-עד. תהליך זה גם הוא יוצר מדבור באיזורים נרחבים. המבורגר אחד שקול להרס של כארבעה מ"ר יער-עד.

בעבר, סין סיפקה לעצמה את התצרוכת העצמית של תבואה ואף ייצאה כמויות גדולות. כיום, סין נאלצת לייבא כמויות תבואה שגדלות והולכות משנה לשנה. הגורם העיקרי לכך הוא המעבר של חלק גדול מהאוכלוסיה מתזונה צמחית לתזונה מהחי. תהליך זה מקבל עידוד מהבנק העולמי שלאחרונה נתן הלוואה של 200 מיליון דולר לקידום "פרוייקט בקר" בסין.

לו היינו מנסים להאכיל את תושבי כדור הארץ בתזונה האופיינית לתרבות המערבית, ניתן היה להאכיל לא יותר מ 2.5 מיליארד בני-אדם בעזרת משאבי כדור-הארץ. ההערכה היא שמשאבי כדור-הארץ יכולים להאכיל 7 מיליארד בני-אדם, אך זה רק בתנאי שכולם יאכלו תזונה צמחית.

כבר כיום סובלים איזורים רבים מחרפת רעב, עקב הניצול הבלתי יעיל ובלתי שוויוני של משאבי כדור הארץ. כל אדם במערב שתזונתו מבוססת על מזון מהחי, אוכל בעקיפין מזון של 10-20 אנשים שמתים מחרפת רעב.קישורים נוספים: