המטבחון
מתכונים
מינסטריון הבריאות
תזונה ואורח חיים בריא
מינסטריון הצרכנות
צרכנות ידידותית לבעלי החיים, לסביבה ולעצמנו
מבקר המדינה
ביקורת מסעדות
מינסטריון התיירות
מדריך לתייר הצמחוני בארץ ובעולם
מינסטריון החינוך
צמחונות וזכויות בע"ח בבית הספר, בפנימיה, בשנת שירות ובאוניברסיטה
אורח חיים
אורח חיים צמחוני וטבעוני
מינסטריון הצבא
המדריך למתגייס ולחייל בסדיר ובמילואים
מודיעין שלום
שאלות נפוצות
מיניסטריון התרבות
יצירות וביקורות אומנות צמחו-טבעונית
מיניסטריון הדתות
צמחונות וזכויות בע"ח בראי הדתות השונות
מיניסטריון איכות הסביבה
צמחונות ואקולוגיה
הפרולטריון
המעמד המדוכא ביותר
מיניסטריון הפנים
נושאים פנים-רפובליקנים